UŁÓŻ HASŁO PROMUJĄCE NAUKĘ

REGULAMIN KONKURSU UŁÓŻ HASŁO PROMUJĄCE NAUKĘ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „UŁÓŻ HASŁO PROMUJĄCE NAUKĘ”.

2. Podmiotem urządzającym konkurs, zwanym dalej „Organizatorem”, jest PHU RIBENA® MICHAŁ KUCZKOWSKI NIP: 589-173-29-53 z siedzibą Wygoda Sierakowska 208, 83-340 Sierakowice.

3. Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.08.2018r. o godz. 6:00 i kończy w dniu 25.09.2018r. o godz. 22:00.

DANE OSOBOWE

5. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w dane osobowe, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

6. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 7 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu. W konkursie uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice).

8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z: 8.1. akceptacją regulaminu konkursu, 8.2. zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, 8.3. potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

9. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru Zwycięzcy konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

10. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez: 10.1. Zakup dowolnych produktów marek Oreo, Milka oraz Lubisie o łącznej wartości minimum 20 zł. Ważna jest sumaryczna wartość produktów na jednym paragonie. Na podstawie paragonu uczestnikowi zostanie wydane formularz zgłoszeniowy. 10.2. Przedstawienie propozycji hasła promującego naukę na formularzu zgłoszeniowym i umieszczeniu go w urnie znajdującej się przy kasie sklepowej.

11. Zgłoszenia nie zawierające wymaganej treści są nieważne.

NAGRODY

15. Nagrodami w konkursie jest 10 miniwież marki Sharp.

16. Łączna wartość nagród wynosi 5000 brutto. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

17. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 10.09.2018 we wszystkich sklepach sieci Ribena®, na stronie www.Ribena.pl oraz na profilu społecznościowym na portalu facebook.com.

ODBIÓR NAGRODY

18. Nagrodę należy odebrać w jednym ze sklepów sieci Ribena® w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2018r.

19. Nagrodę należy odebrać osobiście legitymując się ważnym dokumentem tożsamości.

20. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora.

21. Zwycięzca nie może się domagać zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości pieniężnej.

LISTA SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ KONKURSIE

1. Delikatesy Ribena®, Aleja Zwycięstwa 15, Sulęczyno, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
2. Delikatesy Ribena®, Kartuska 26, 83-333 Garcz, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
3. Delikatesy Ribena®, ul. Osiedle Derdowskiego 5a, Kartuzy, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
4. Delikatesy Ribena®, Dworcowa 7A, 83-340 Sierakowice, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
5. Delikatesy Ribena®, Wojska Polskiego 3, 83-340 Sierakowice, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
6. Delikatesy Ribena®, Rynek 4, 83-340 Sierakowice, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
7. Delikatesy Ribena®, Wichrowe Wzgórze 7, 83-340 Sierakowice, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
8. Delikatesy Ribena®, Turystyczna 6, 84-223 Linia, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
9. Delikatesy Ribena®, Królewska 25, 83-342 Kamienica Królewska, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
10. Delikatesy Ribena®, ul. Witosławy 1, Somonino, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
11. Delikatesy Ribena®, ul. Plac Trojana 2, Chmielno, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
12. Delikatesy Ribena®, Szkolna 1, 83-307 Kiełpino, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00
13. Delikatesy Ribena®, Kościelna 6, 83-341 Gowidlino, Polska, Czynny Poniedziałek – Sobota: 6:00-22:00, Niedziela: 10:00-20:00


Notice: Undefined index: preview in /home/sgo/public_html/strony_www/Ribena/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Cześć!

Co powiesz na to, żebyśmy wysyłali do Ciebie najnowsze promocje?
Tak nie za często - raz w miesiącu.

Super! Teraz będziemy Ci wysłać najnowsze promocje!

Coś poszło nie tak. Spróbuj raz jeszcze.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PHU RIBENA MICHAŁ KUCZKOWSKI NIP: 589-173-29-53 z siedzibą Wygoda Sierakowska 208, 83-340 Sierakowice.